Communiceren met de doelgroep van armoedebeleid

Voor mensen die in aanmerking komen voor minimaregelingen is het vaak lastig om de weg naar deze regelingen te vinden. Voor het succesvol overbrengen van de communicatieboodschap is het belangrijk om de juiste media te kiezen. Dat wil zeggen: media die goed aansluiten bij de doelgroep, bij de boodschap en bij het beoogde doel. Ik zit in een klankbordgroep die bijdraagt aan de ontwikkeling van de mediaplanner voor basiscommunicatie armoedebestrijding. Dit is een webbased tool die een selectie maakt van de beste media voor het bereiken van een geselecteerd doel bij een geselecteerde doelgroep. Hij is nog in ontwikkeling. De komende maanden (t/m maart) wordt de methodiek getoetst in de Tilburg.

De Mediaplanner bevat ook links naar de Socity wiki waar nog meer informatie staat (en kan worden toegevoegd).

Geef een reactie