Inkomens boeren en tuinders in 2010 flink hoger

Voor veel land- en tuinbouwbedrijven is 2010 financieel- economisch gezien een duidelijk beter jaar dan het dramatisch slechte 2009. Dit blijkt uit de jaarlijkse ramingen van het LEI.

In september jl. schreef ik nog het artikel Boeren en tuinders in financiële problemen. De verbetering in 2010 geldt vooral voor melkveehouders en glastuinders. Ook voor akkerbouwers en voor de meeste open grondtuinbouwbedrijven is 2010 een beter jaar dan 2009. Voor varkenshouders echter bleven de bedrijfsresultaten ook in 2010 mager en in de pluimveehouderij daalden de inkomens na een goed resultaat in 2009.

De inkomensverbetering van de gehele agrarische sector in 2010 is volgens het LEI mede het gevolg van het economische herstel na de kredietcrisis. Dit herstel laat zich ook zien in een toegenomen export en in hogere prijzen van land- en tuinbouwproducten.

Geef een reactie