Bezuinigingen armoedebeleid en schuldhulpverlening

In het regeerakkoord staat dat er met ingang van 2012 jaarlijks 60 miljoen wordt bezuinigd op gemeentelijk armoedebeleid en schuldhulpverlening. Dat geld wordt waarschijnlijk uit het gemeentefonds gehaald. Op verzoek van Emmen heb ik berekend hoeveel dat is per gemeente. Ik heb dat gedaan op basis van de verdeelsleutel voor de extra middelen voor schuldhulpverlening 2010. Ik weet niet of de uitname uit het gemeentefonds volgens dezelfde verdeelsleutel zal gebeuren, maar ik denk dat het er niet veel naast zal zitten. Let op: het heeft dus een groot achterkant-van-sigarendoosje gehalte; ik geef geen garantie.

Download: Bezuiniging per gemeente (xls).

Geef een reactie