Lange termijnontwikkeling armoede

Cok Vrooman van het SCP gaf gisteren een heldere presentatie over de lange termijnontwikkelingen van armoede en sociale uitsluiting. Klik hier om zijn presentatie te downloaden. Mij valt op, dat maar liefst 60% van de personen onder de budgetgerelateerde armoedegrens (niet-veel-maar-toereikend) werkt in loondienst of als zelfstandige.

In het Armoedesignalement 2010, dat het SCP medio december samen met het CBS uitbrengt, zullen ook de cijfers t/m 2009 zijn opgenomen.

Geef een reactie