De winst van vraaggericht activeren

Hoe bereik je als overheid mensen die langs de kant staan? Wat betekent vraaggericht werken als overheid? Welke winst levert vraaggericht werken financieel op? En voor inwoners in uw gemeente? Deze vragen komen aan bod tijdens een miniconferentie op donderdag 16 december in Deventer. Er wordt o.a. verslag gedaan van het project Rechtop! Deelname is kosteloos.

Geef een reactie