Formatiecalculatiemodel Schuldhulpverlening

Met het formatiecalculatiemodel van Stimulansz kunt u snel en eenvoudig berekenen hoeveel formatie u nodig hebt voor schuldhulpverlening.

Het model onderscheidt diverse producten, van aanmelding, budgetbegeleiding en schuldregeling tot en met nazorg. Elk product is voorzien van een heldere definitie en procesbeschrijving en landelijke richtlijnen en normen voor in te zetten uren per product per klant. Elk product is uitgesplitst naar deelproducten waarbij u de in te zetten minuten per klant kunt wijzigen. De formatie wordt berekend op basis van door u zelf in te voeren (verwachte) aantal klanten, aantal productieve uren per medewerker/formatieplaats en het aantal minuten per product.

Het formatiecalculatiemodel schuldhulpverlening is voor gemeenten en organisaties met het Abonnement Schuldhulpverlening als Excelbestand gratis te downloaden uit het Handboek Stimulansz > Abonnement Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Niet-abonnees kunnen het formatiecalculatiemodel als Excelbestand los bestellen met dit formulier. De kosten bedragen € 399,– exclusief BTW (19%). Het formatiecalculatiemodel schuldhulpverlening is tot slot ook beschikbaar als webapplicatie en onderdeel van het bredere formatiecalculatiemodel voor Sociale Zaken. Hiervoor gelden aparte tarieven.

Geef een reactie