Voortgang Wijkenaanpak

In 2007 zijn het kabinet en gemeenten gestart met het aanpakken van 40 wijken die zich op dat moment in de gevarenzone bevonden. Van Middelkoop – die vorige week nog minister was van het inmiddels opgeheven programma Wonen, Wijken en Integratie – stuurde op 13 oktober jl. de Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 naar de Tweede Kamer. Volgens de opstellers is op een derde van de rit al vooruitgang in de aandachtswijken zichtbaar.

In het bijgevoegde magazine Nog meer wijken in uitvoering 2010 worden de ontwikkelingen in de wijken beschreven. Ook bijgevoegd is de Bewonerspeilingen Aandachtswijken 2010 met daarin de meningen van bewoners over de ontwikkelingen in hun wijk gebundeld. Daarnaast tref je het eerste advies van de Wetenschappelijke Commissie Wijkenaanpak aan (met de allesrelativerende conclusie dat de onderzoeken naar de wijkenaanpak ‘voor verbetering vatbaar’ zijn). Het vierde bijgevoegde document betreft Lessen uit de wijkenaanpak; door de ogen van wetenschappers.

Jammer dat bij al deze stukken een goede samenvatting ontbreekt. Je vindt hier en daar wel slimme oplossingen voor verbetering van achterstandswijken. Kijk natuurlijk even of jouw gemeente erbij zit. Tot slot: ruimtelijke segregatie en wijkaanpak staat in november op de agenda van het platform armoedebeleid.

Geef een reactie