Zorgkosten

In de nieuwsbrief van BS&F staat een handig overzicht van de gevolgen van o.a. het regeerakkoord en prinsjesdag voor de kosten van gezondheidszorg. Omdat de zorgkosten in 2010 aanzienlijk meer stijgen dan was verwacht, worden in 2011 forse bezuinigingen opgelegd aan zorgaanbieders (o.a. specialisten) en wordt het pakket van de basisverzekering voor € 300 miljoen beperkt. Voor 2012 is al aangekondigd dat de het verplichte eigen risico met € 40 extra zal worden verhoogd en dat de financiële risico’s voor verzekeraars worden vergroot door een beperking van de nacalculatie. BS&F geeft ook aan wat de gevolgen zijn voor gemeenten.

Geef een reactie