Kerken bieden schuldhulpmaatje

Het Ministerie van SZW heeft subsidie verstrekt voor het proefproject Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn goed toegeruste schuldhulpvrijwilligers die mensen met (beginnende) schulden ondersteunen bij schuldpreventie en schuldhulp en nazorg verlenen na schuldsanering.

Het maatjes project zal in eerste instantie in 25 steden en dorpen van start gaan. Vanuit plaatselijk samenwerkende kerken en afdelingen van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) zullen, in samenwerking met gemeenten, zo’n 600 schuldhulpmaatjes worden opgeleid, gecertificeerd en ondersteund. Er wordt een landelijke helpdesk, een vraagbaak en een website opgezet. Ook zullen symposia en kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor kerk- en schuldhulp worden georganiseerd.

Het project is een coproductie van Kerk in Actie (het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland), het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), SKIN (de migrantenkerken), de Evangelische Alliantie (EA) en de PCOB. Ook zal het Leger des Heils op projectbasis meewerken. Vanuit professionele zijde wordt het project begeleid en ondersteund door het Platform Christelijke Schuldhulppreventie.
Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl.

Geef een reactie