Website Berekenuwrecht.nl geëvalueerd

Berekenuwrecht is een website waarop je kunt bereken of je recht hebt op inkomensondersteuning. Gemeenten kunnen zich aansluiten zodat ook het recht op gemeentelijke vergoedingen kan worden berekend. De website is in opdracht van de ministeries van SZW en BZK geëvalueerd door een onafhankelijk bureau. Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kort gezegd is de conclusie dat het een goed, gebruiksvriendelijk en nauwkeurig instrument is, maar dat het gebruik moet worden verbeterd, zodat het nog meer een bijdrage levert aan het tegengaan van niet-gebruik van inkomensregelingen. De doelgroep en intermediairs weten de website nog onvoldoende te vinden.

Het Nibud en Stimulansz doen o.a. het volgende om het gebruik van de website te vergroten:

  • Er komt een startpagina met informatie over inkomensregelingen. Berekenuwrecht wordt dan beter gevonden via Google;
  • Er worden nog andere maatregelen genomen om de vindbaarheid via Google te vergroten;
  • Aangesloten gemeenten krijgen tips over hoe zij de website op hun gemeentelijke website beter vindbaar kunnen maken;
  • Gemeenten krijgen kant-en-klare columns, advertenties en andere teksten over Berekenuwrecht voor huis-aan-huisbladen;
  • Dagbladen, lifestylemagazines, maatschappelijke organisaties, consumentenprogramma’s e.d. worden benaderd met het verzoek informatie over Berekenuwrecht te verspreiden.
  • Deze publieksfolder is tegen kostprijs te bestellen.

In het onderzoeksrapport worden ook toekomstscenario’s geschetst. Eén daarvan is de ontwikkeling van – wat wij noemen – Berekenuwrecht+. Hiermee kan daadwerkelijk een aanvraag worden gedaan, en worden reeds bekende klantgegevens vooringevuld. Binnenkort hopen we met het Inlichtingenbureau een koppeling te maken met het DKD. Daarnaast zijn we in twee gemeenten aan het onderzoeken of we kunnen koppelen met de midoffice van de gemeente zelf. We vinden dat Berekenuwrecht+ een betrouwbaar aanvraaginstrument moet zijn. Dat betekent: net zo nauwkeurig als Berekenuwrecht. En we vinden dat Berekenuwrecht+, zonder kwaliteitsverlies, zo goedkoop mogelijk moet worden gemaakt. We hopen z.s.m. gemeenten een concreet aanbod te kunnen doen.

Geef een reactie