Ruimtelijke segregatie arm en rijk

In Tilburg, Den Haag en Utrecht waar de afgelopen jaren geheel nieuwe wijken zijn gebouwd aan de rand van de stad, is de scheiding tussen arme en rijke inwoners toegenomen. Vooral de midden- en hogere inkomens verhuizen namelijk naar de nieuwe wijken toe. Armere inwoners blijven achter in de oude stadswijken.

In Rotterdam, Groningen en Arnhem nam de segregatie tussen arm en rijk juist af, doordat deze gemeenten veel sociale huurwoningen in oude wijken tot koopwoningen veranderden. Daardoor nam overigens ook de scheiding tussen allochtoon en autochtoon af.

Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau keek wie in de periode tussen 1999 en 2005 verhuisden in verband met de bouw van nieuwe woningen in zes steden.

Ik kom het huisvestingsbeleid bijna nooit tegen in gemeentelijke beleidsplannen voor armoedebeleid. Terwijl het toch wel een groot effect heeft op de leefsituatie en het welzijn van minima; misschien wel meer dan bijvoorbeeld bijzondere bijstandsverstrekking..

Geef een reactie