Wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen door TK

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden. Met het wetsvoorstel worden de volgende maatregelen genomen:

  1. Onverzekerden die d.m.v. bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het CVZ waarin ze worden gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten.
  2. Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van drie maal de standaardpremie per maand (circa € 300).
  3. Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd.
  4. Degenen die na twee boetes nog altijd onverzekerd blijken, zal het CVZ ambtshalve verzekeren bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan 12 maanden lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer 1.200 euro). Deze wordt zo mogelijk via bronheffing geïnd.

De wet treedt in werking per 1 januari 2011, onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer. Voordat de wet in werking treedt, worden voorlichtingscampagnes ingezet om specifieke groepen onverzekerden te informeren.

Er wordt geraamd dat in 2010 rond de 30.000 broninhoudingen onder (voormalig) onverzekerden plaats zullen vinden, waarvan 75% bij werkgevers. De gevolgen voor gemeenten zullen daarom waarschijnlijk beperkt zijn. BS&F beschikt over de aantallen onverzekerden op gemeenteniveau. Lees de nieuwsbrief (mei) van BS&F.

NB. voor wanbetalers van de zorgpremie is er sinds vorig jaar de wet ‘Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering’. Daarin is de bronheffing – waarin hierboven naar wordt gerefereerd – al geregeld.

Geef een reactie