Sociale uitsluiting bij kinderen

Het tegengaan van sociale uitsluiting bij kinderen heeft de laatste jaren in het gemeentelijke armoedebeleid meer aandacht gekregen. Een analyse van de omvang en achtergronden van dit verschijnsel ontbrak tot nu toe. Het SCP beoogt met het rapport Sociale uitsluiting bij kinderen in die lacune te voorzien.

Het persbericht verschijnt – waarschijnlijk niet toevallig – in de themaweek ‘Participatie van kinderen’ in het kader van het Europees jaar tegen armoede, en daags voor de conferentie ‘Kinderen doen mee!‘.

De onderzoekers doen een paar aanbevelingen voor (gemeentelijk) beleid:

‘Armoede is een belangrijke schakel in de causale keten, maar sociale uitsluiting doet zich ook bij niet-arme kinderen voor. Armoedebestrijding alleen is daarom niet voldoende om sociale uitsluiting bij kinderen tegen te gaan. Het beleid zou zich tevens moeten richten op andere factoren, zoals de schulden van ouders of hun geringe deelname in de samenleving. Daarnaast is het huidige beleid nogal smal. Het richt zich nu vooral op het vergroten van deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsactiviteiten bij arme kinderen. De andere aspecten van sociale uitsluiting verdienen in het beleid ook aandacht.’

Het rapport bevat overigens geen (statistische) gegevens per gemeente. Bekijk daarvoor het rapport Kinderen in Tel 2010.

Voorbeelden van gemeenten
In het kader van het Europees jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting besteedt vng.nl deze week van 19 tot en met 23 april speciale aandacht aan de participatie van kinderen. Elke dag verschijnt een nieuw bericht met een gemeente en haar projecten die kinderen laten meedoen.

Geef een reactie