Geoormerkte middelen schuldhulpverlening 2010

Van de 130 miljoen euro aan geoormerkte middelen voor schuldhulpverlening is voor 2010 iets meer dan 40 miljoen beschikbaar. Het bedrag dat gemeenten vorig jaar kregen, werd pas in oktober overgemaakt naar gemeenten. De VNG dringt er bij SZW op aan om te zorgen dat dit jaar wat eerder duidelijk wordt welk bedrag gemeenten krijgen. Volgens mij kun je het redelijk goed zelf berekenen. In 2009 kregen de gemeenten gezamenlijk 27,5 miljoen euro. Ervan uitgaande dat de verdeelsleutel dit jaar ongeveer hetzelfde is, zou ik inschatten dat het bedrag voor 2010 40/27,5 x het bedrag van 2009 is.

Geef een reactie