Convenant wanbetalers zorgpremie

Gisteren is er een convenant gesloten dat regelt dat de bronheffing voor het innen van de zorgpremie ongedaan wordt gemaakt zodra de wanbetaler zich meldt voor schuldhulpverlening. De premieschuld gaat dan net als alle andere schulden gewoon mee in de schuldregeling. Lees het persbericht.

Aanvulling d.d. 12 april: zojuist kreeg ik het convenant toegestuurd, inclusief de stabilisatieovereenkomst: Definitief convenant NVVK + stabilisatieovereenkomst (Edo, bedankt).

Geef een reactie