Conferentie Kinderen doen mee! 22 april

In het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, organiseren de ministeries van SZW, OCW, VWS en J en G op 22 april een conferentie voor gemeenten en maatschappelijke organisaties op het terrein van armoedebestrijding en participatie van kinderen. Uit de uitnodiging:

‘Gemeenten kunnen het maatwerk bieden dat kinderen nodig hebben om volledig te kunnen participeren. Een paar voetbalschoenen, een drumstel of toneelles: ieder kind moet zijn/haar talenten kunnen ontplooien. De conferentie heeft als doel om wethouders en beleidsambtenaren te informeren over beleidsvoorbeelden en mogelijke partners. Naast een aantal voorbeeldgemeenten spelen daarom ook de relevante maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur, sport en participatie een actieve rol.

Wij nodigen u dan ook van harte uit op donderdag 22 april vanaf 12.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht. De middag bestaat uit een verrassend en boeiend plenair gedeelte en een interactief middagprogramma met een reeks van keuzemogelijkheden. Omstreeks 16.30 uur wordt de middag afgesloten met een netwerkborrel. Na uw aanmelding ontvangt u het definitieve programma. Voor deze conferentie kunt u zich aanmelden via deze link.’

Geef een reactie