16 april – Tilburg tegen armoede en sociale uitsluiting

In het kader van het Europees jaar voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting organiseert de gemeente Tilburg in samenwerking met MOVISIE op vrijdagmiddag 16 april 2010 een expertmeeting en debat tussen prominente wetenschappers, opiniemakers en politici. Hiermee willen zij input bieden voor de nationale en Europese agenda op dit gebied.

Expertmeeting en debat
Burgers worden steeds vaker beschouwd als zelfredzame autonome klanten. Zij worden vanuit alle kanten geprikkeld om te consumeren. Verwacht wordt verwacht dat burgers in staat zijn om hierin weloverwogen hun eigen keuzes te maken. Ook in het overheidshandelen klinkt deze economische logica door, bijvoorbeeld door marktwerking die op allerlei (semipublieke) terreinen het leidende principe is geworden. Zelfredzaamheid wordt ook verwacht als het gaat om de vele regelingen en maatregelen van de verschillende overheden, op het terrein van inkomen en armoedebestrijding. Maar mogen wij wel verwachten dat burgers in een financieel, sociaal en vaak emotioneel benarde situatie, zich als zelfredzame klant een weg weten te vinden door het woud van overheidsregelingen? Maken wij hen mogelijk niet zelfs afhankelijker door onze oriëntatie op een economische logica? Vanuit een sociaal perspectief zijn zeker vraagtekens te zetten. Tot hoe ver kunnen we zelfredzaamheid verwachten? Strookt de praktijk nog wel met de sociale rechten van de burger en de zorgplicht van overheden, ook als we kijken naar het Europees rechtelijke kader?

Bovenstaande en andere vragen staan centraal in de meeting en het debat. Tijdens de expertmeeting en debat bent u  ook getuige van de installatie van de Tilburgse kinderraad ‘KarT’ door burgemeester Ivo Opstelten. Aan het eind van de middag wordt ook aan het beste Tilburgse initiatief op het gebied van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting een prijs uitgereikt.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Meld u dan hier aan. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 9 april. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en een definitief programma.

Vragen en informatie
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot:

Voor meer info over het Europees Jaar en de Stedenestafette kijk op: www.agentschap.szw.nl en www.stedenestafette.nl

Geef een reactie