Cursus geld en opvoeden voor allochtone ouders

Het NIGZ en het Nibud hebben samen de cursus Over geld & opvoeden ontwikkeld voor Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Over geld & opvoeden is een cursuspakket voor allochtone ouders waarbij rekening wordt gehouden met verschillende culturele achtergronden, belevingswerelden en taal. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor financiële verplichtingen aan familie in het thuisland en religieuze gewoonten. Door praktische oefeningen en het bespreken van dvd-fragmenten worden ouders geholpen om hun kinderen goed te leren omgaan met geld en krijgen zij handvatten om zelf het goede voorbeeld te geven. Daarnaast bevat de cursus tips voor als het gezin het wat zuiniger aan moet doen en is er ruim aandacht voor lenen en sparen. Er is ook een bijeenkomst over ‘extra inkomsten’, waarin alle mogelijke inkomensverruimende maatregelen expliciet worden uitgelegd. Lees meer.

Geef een reactie