Factsheet en nieuwsbrief voor maatschappelijk dienstverleners

Begin maart presenteerde de MOgroep een nieuwsbrief en factsheet die samen met het Nibud zijn ontwikkeld om de deskundigheid van maatschappelijk dienstverleners te bevorderen. Ernst Radius van MOgroep: ‘Zowel Nibud als MOgroep vonden dat we dit thema beter onder de aandacht moesten brengen.’ Twee belangrijke redenen waren er voor het maken van de nieuwsbrief en factsheet. ‘Het aantal jongeren met schulden neemt toe. Daarnaast hebben de hulpverleners, vooral de maatschappelijke dienstverlening, nog niet zoveel ervaring om met deze groep om te gaan, om hen te helpen. De gemiddelde schuldhulpverlener en maatschappelijk werker bij de MOgroep W&MD zijn ouder dan 40 jaar en moeten zien om te gaan met de nieuwe generatie jongeren.’ Lees meer.

Geef een reactie