In 2010 extra uitgaven armoedebeleid en schuldhulpverlening in tweederde gemeenten

Extra uitgaven aan armoedebeleid, waaronder kwijtschelding en schuldhulpverlening, komen voor in 67 procent van de gemeenten. Met extra uitgaven aan armoedebeleid is circa 4 euro per inwoner gemoeid. Oplopende uitgaven aan lokaal armoedebeleid, waaronder bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale belastingen, kosten gemeenten in 2009 57 miljoen. Dat is tien procent van de voor 2008 begrote uitgaven. In 2010 kost het armoedebeleid naar verwachting 63 miljoen euro meer. Dit blijkt uit een onderzoek van het COELO in opdracht van de VNG. Lees meer.

@ Op 9 april organiseert Stimulansz het seminar Meer doen met minder, sociale zekerheid op niveau.

Geef een reactie