Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

De uitkomst van een vandaag door het CBS gepubliceerd onderzoek:

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen. Ze werken minder dikwijls als vrijwilliger en bezoeken ook minder vaak een museum. Ook hebben ze iets minder frequent contact met vrienden en kennissen.

Deze uitkomst vind ik niet zo verrassend. Maar het onderzoeksrapport is als achtergrond toch wel lezenswaardig. En de inhoud is misschien ook bruikbaar voor de onderbouwing van bepaalde maatregelen in uw armoedebeleid.

Geef een reactie