Geldboek voor Ondernemers geeft zelfstandigen financieel inzicht

Vandaag publiceert het Nibud het geactualiseerde Geldboek voor Ondernemers. Het Geldboek biedt hulp door specifieke informatie voor (startende) zzp-ers te bundelen. Onder andere over belastingen, bedrijfskosten, financiële problemen, inkomensondersteunende maatregelen, de mogelijkheden bij ziekte, de gevolgen van bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het Geldboek richt zich vooral op de privégeldzaken van (startende) ondernemers. Het Nibud ziet de zelfstandig ondernemer in de eerste plaats als een consument die grip moet hebben op zijn geldzaken. Waar het vaak misgaat en waarom (startende) ondernemers een belangrijke doelgroep zijn, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën vaak niet goed gescheiden worden. Het Geldboek is gratis te bestellen en te downloaden. Lees ook het persbericht.

Ik heb de afgelopen maanden in diverse gemeenten en vooral Rotterdam onderzocht wat gemeenten (kunnen) doen om armoede onder zelfstandigen te voorkomen. Dit Geldboek is een heel praktisch instrument daarbij. Bijvoorbeeld te verspreiden via Kamer van Koophandel, ondernemersverenigingen, ondernemersloket en afdelingen Bbz, minimaregelingen en schuldhulpverlening.

Geef een reactie