Tytsjerksteradiel biedt nazorg na schuldhulptraject

Tytsjerksteradiel (deelnemer platform armoedebeleid) stuurde me vandaag een persbericht over de invoering van nazorg. Ik ken nog niet zoveel goede voorbeelden van nazorg in het kader van schuldhulpverlening, dus vind dit nieuws zeker het vermelden waard.

Bij de nieuwe werkwijze bouwt de budgetcoach van de Kredietbank zo snel mogelijk het volledige budgetbeheer af. Dit gebeurt bij voorkeur al tijdens het lopende schuldtraject en niet meer pas na afloop. De cliënt krijgt dan een budgetcoach voor de duur van zes maanden. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor de eigen financiën eerder weer bij de cliënt zelf, maar dan wel onder begeleiding. Na een half jaar begeleiding door de budgetcoach, krijgt de ex-schuldenaar verdere begeleiding door een maatschappelijk werker of een vrijwilliger. Deze vervolgbegeleiding duurt in principe nog een half jaar. Lees meer. (Laura Bosman, bedankt!)

Geef een reactie