Onhandig kasrondje

In het platform armoedebeleid (door Enschede) wordt het probleem gesignaleerd van het zgn. kasrondje dat ontstaat als de bijzondere bijstand voor de meerkosten van diëten wordt afgestemd op de mogelijke belastingteruggaaf. Je vraagt teruggaaf belastingen aan en krijgt 34% terug. Voor het meerdere verstrek je bijzondere bijstand. De belastingdienst zegt dan: je hebt een vergoeding gekregen voor de kosten (de resterende 67%), dus heb je teveel bij ons in rekening gebracht. Je moet terugbetalen. Met die aanslag ga je vervolgens naar de gemeente om bijzondere bijstand aan te vragen. En zo blijf je doorgaan, totdat je uiteindelijk geen teruggaaf meer overhoudt en in feite alles via de bijzondere bijstand is betaald.

Om dit probleem op te lossen is in 2003 met de Staatssecretaris van Financiën afgesproken dat bijzondere bijstand een voorliggende voorziening is voordat je bij belastingteruggave zou uitkomen. Om gemeenten tevreden te stellen is eenmalig 11 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds, zodat gemeenten hun (tegennatuurlijke) rol als voorliggende voorziening goed zouden kunnen vervullen. Dat minima na ontvangst bijzondere bijstand vervolgens ook nog in de verleiding zouden kunnen komen om teruggaaf belastingen te vragen, werd daarbij wel gesignaleerd, maar niet meer dan dat. De belastingdienst checkt dit niet bij de gemeente en gemeenten gaan dit in de praktijk ook niet na bij de klant of de belastingdienst.

Kortom, er is nog geen oplossing voor dit probleem. Het beste, en ook in lijn met de gemaakte afspraken is, om gewoon bijzondere bijstand te verstrekken voor het volledige bedrag. Het is niet anders. Heb je eenmaal bijzondere bijstand verstrekt voor het volledige bedrag, dan kun je in feite ook de klant niet meer verplichten om belastingteruggaaf aan te vragen, er zijn immers geen kosten meer. Daarbij zij wel aangetekend dat de afspraak al van 2003 dateert en er toen eenmalig een soort afkoopsom is verstrekt. Gemeenten moeten dus zelf een standpunt bepalen.

Het kasrondje doet zich overigens ook voor bij woonkostentoeslag voor de eigen woning i.v.m. teruggaaf van betaalde rente.

Ik zal eens nagaan of we dit probleem vanuit het platform nog eens kunnen neerleggen bij Financiën of VNG.

NB. Henk van Deutekom (Arnhem), bedankt voor de inbreng van jouw kennis.

Geef een reactie