College Winterswijk mag eigen risico zorgverzekering niet meer vergoeden

Sinds 1 januari 2008 verstrekt de gemeente Winterswijk bijzondere bijstand voor het eigen risico van de zorgverzekering. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat dit niet langer mag. Het college van B en W heeft besloten deze regeling te beëindigen.

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat gemeenten geen Rijksbeleid mogen voeren. Het verstrekken van bijstand voor het eigen risico behoort daartoe, aldus het ministerie. Het college van burgemeester en wethouders betreurt het standpunt van het ministerie, maar heeft besloten om per 1 maart 2010 te stoppen met deze verstrekking. Ter compensatie heeft het college besloten om ouderen en chronisch zieken jaarlijks € 165,00 toe te kennen en alle inwoners, die verzekerd zijn bij Menzis, met een inkomen tot 110% van de bijstandnorm een collectieve aanvullende (zorg)verzekering aan te bieden. Tot nu toe gold deze verzekering alleen voor mensen met een uitkering van de gemeente Winterswijk. In overleg met zorgverzekeraar Menzis wordt dit aanbod uitgewerkt.

Ouderen en chronisch zieken die in 2010 alsnog bijstand voor het eigen risico hebben ontvangen, kunnen in 2010 geen aanvraag meer indienen voor de compensatie; zij hebben nog gebruik kunnen maken van de oude regeling.
(Bron: Persbericht, 15 februari 2010)

Geef een reactie