Petra, Kaz, Alkan en Joep zijn hoofdrolspelers in Heerlense Armoedenota

Petra, Kaz, Alkan en Joep zijn hoofdrolspelers in Heerlense Armoedenota Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft begin januari 2010 ingestemd met de nieuwe armoedenota. Hierin staan de plannen die Heerlen de komende jaren wil uitvoeren voor mensen met een minimuminkomen.

De gemeenteraad heeft de nota tijdens de vergadering van 2 februari vastgesteld. De eerste opzet van de armoedenota is besproken tijdens de armoedeconferentie die op 16 oktober 2009 werd gehouden. Dat gebeurde onder meer met burgers die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Zij waren met klem verzocht om mee te praten over het armoedebeleid in de gemeente Heerlen.

Na de armoedeconferentie is de nota aangepast met aanbevelingen die op die dag door de bezoekers zijn gedaan. Alle reacties zijn in een speciaal hoofdstuk bij elkaar gebracht en voorzien van een reactie van de gemeente. Eén aspect kwam daarbij steeds weer terug en dat is het persoonlijk contact tussen de gemeente en de burger. Een goede invulling hiervan is de sleutel tot een professioneel, humaan en effectief armoedebeleid. Door het voeren van jaarlijkse servicegesprekken is hieraan al gedeeltelijk tegemoet gekomen, maar de gemeente blijft hier voortdurend aandacht aan schenken.

De manier waarop de nota is samengesteld, ligt heel sterk op één lijn met persoonlijk contact. Alle aspecten van het armoedebeleid zijn namelijk beschreven aan de hand van de persoonlijke omstandigheden van Petra, Kaz, Alkan en Joep. Deze vier hoofdrolspelers staan model voor alle Heerlenaren met een minimuminkomen. En daarmee krijgt het armoedebeleid van Heerlen ineens een heel menselijk gezicht. Het is beslist de moeite waard om de Kadernota Armoedebeleid, waarin de vier Heerlenaren aan u voorgesteld worden, te lezen.

Geef een reactie