Wetswijziging kwijtschelding belastingen kan nog even duren

Er is al enige tijd een wetswijzing in voorbereiding die gemeenten meer beleidsvrijheid geeft bij de kwijtschelding van gemeentebelastingen. Zo mogen de vermogensgrenzen worden aangepast aan de WWB-normen, en mogen ook zelfstandig ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen. Ik hoorde van beleidsmakers bij de betrokken departementen, dat het nog wel even kan duren voordat de wetswijziging in werking treedt. 1 januari 2011 wordt genoemd als mogelijke invoerdatum.

Geef een reactie