Stand van zaken Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)

Ik ben wat laat met de berichtgeving hierover. Maar beter laat dan nooit..

Het CBP heeft op verzoek van de begeleidingscommissie van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) een tweede Zienswijze over het LIS uitgebracht waarin het oordeel is opgenomen dat het LIS ondanks de aanpassingen gedaan na de eerste zienswijze niet voldoet aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het kabinet onderscheidt in haar brief van 15 dec. jl. verschillende mogelijkheden om nu verder te gaan:
1. De kwestie van schuldenregistratie aan de markt laten.
2. Middels een wijziging van wetgeving Stichting LIS bijvoorbeeld een publieke taak geven.
3. Wettelijk een verplichting vastleggen voor kredietverstrekkers om bij klant extra gegevens (achterstanden van betaling bij huur en energie
e.d.) op te vragen.

Minister Bos concludeert dat ‘de tweede optie het meest tegemoet lijkt te komen aan de breed gedragen wens om problematische schulden te voorkomen. Daarbij kan de wetgever een standpunt innemen over de afweging van privacybescherming tegenover het belang van tegengaan van overkreditering’.

Geef een reactie