Zwolse ouderen met laag inkomen op proef gratis met de stadsbus

Zwolse ouderen (65+-ers) die een inkomen rond de bijstandsnorm hebben, kunnen binnenkort gratis met de bus, binnen de stadsgrenzen. Burgemeester en wethouders verwachten dat gratis openbaar vervoer ervoor zorgt dat senioren met een laag inkomen blijven of weer gaan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Het gaat om een proef.

De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat zij belang hecht aan gratis openbaar vervoer voor 65+-ers. Het college heeft laten uitzoeken hoe dat het beste georganiseerd kan worden.

Besloten is tot een proef van twee jaar, met een tussentijdse evaluatie na een jaar. Zwolle doet dat samen met de provincie Overijssel en Connexxion, als verantwoordelijken voor het busvervoer in Zwolle. Als de evaluatie leert dat het gratis busvervoer niet bijdraagt aan een grotere (maatschappelijke) mobiliteit onder Zwolse ouderen, wordt de proef aangepast of stopgezet. Voordat de proef, volgens planning, op 1 mei begint wordt nog uitgezocht hoe het gratis busvervoer het beste aangeboden kan worden. Uitgangspunt is dat de doelgroep via de OV-chipkaart gebruik kan maken van het gratis openbaar vervoer. Aanmelding kan dan via internet. De gemeente denkt nog na over hoe de doelgroep, wellicht via al bestaande initiatieven, bij de aanvraag begeleid kan worden.
(Bron: Persbericht gemeente Zwolle, 19 januari 2010)

Geef een reactie