Relatief weinig armoede in Nederland

Minister Donner beantwoordt in deze brief vragen van Kamerlid Kant over de film De Onrendabelen en het boek Niemandsland van Marcel van Dam. Het is een vrij uitgebreid antwoord en vooral interessant als je wat achtergrondinformatie wilt hebben over de aard en omvang van armoede in Nederland en Europa. In de brief wordt ook een relatie gelegd tussen armoede en gezondheid, criminaliteit en kansen in het onderwijs.

Donner bestrijdt dat er in Nederland vergeleken met andere Europese landen relatief veel armoede is. Ik ben dat wel met hem eens. Overigens is het meten van armoede wel lastig. De door de EU gehanteerde indicator (aandeel huishoudens met inkomen onder 60% van het mediane inkomen) is vrij waardeloos. Die meet vooral de inkomensverdeling. Het CBS en SCP hebben voor NL een betere indicator bedacht op basis van referentiebudgetten van het Nibud. Deze methode zou eigenlijk in heel Europa moeten worden geïntroduceerd. Het sterke van de indicator is dat er niet alleen wordt gekeken naar het inkomen, maar ook naar de (noodzakelijke) uitgaven. Wil je je er echt in verdiepen, lees dan het proefschrift van Cok Vrooman (onderzoeker SCP). Zijn pleidooi voor vervanging van de Europese armoedeindicatoren tijdens een congres in Wenen in oktober jl. werd door vertegenwoordigers van Europese landen heel positief ontvangen.

Geef een reactie