Casemanager+ bestrijdt armoede

In het Viaanse project Hand in Hand gaat het om het versterken van de samenwerking tussen de gemeente, professionele organisaties en maatschappelijke groeperingen om armoede te bestrijden. Jeugd en gezin hebben daarbij specifieke aandacht. In het evaluatieverslag wordt de balans opgemaakt van de ervaringen en resultaten tot nu toe.

Eén van de onderdelen van het project is de introductie van een ‘casemanager+’. De casemanager + is vanuit de gemeente een belangrijke schakel in het hulpverleningstraject van een gezin. Dit is een casemanagersfunctie met rechtmatigheids‐ en doelmatigheidstaken op grond van de WWB, maar die in het kader van deze pilot tijdelijk is uitgebreid met andere taken:

  • Signalering van problemen bij gezinnen én inschakelen van een zorg‐ of hulpvoorziening;
  • Afstemming met hulpverlening;
  • Deelname aan de netwerken 12+ en 12‐ , waarin Bureau Jeugdzorg, Politie, Maatschappelijk werk, scholen jeugdgezondheidszorg, jongerenwerker, GGD arts en een leerplichtambtenaar participeren;
  • Verstrekking informatie en advies aan hulpverleners en cliënten.

Leuk ook om te lezen dat de ‘meterkastkaart‘ succesvol was bij het tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen. De meterkastkaart heeft inmiddels ook (als ‘inkomenskaart’) in andere gemeenten navolging gekregen. Deze wordt gemaakt door Stimulansz en is als het ware een beknopte, papieren versie van Berekenuwrecht.

Geef een reactie