Berekenuwrecht+

Staatssecretaris Ank Bijleveld van BZK wil graag in 2010 Berekenuwrecht+ invoeren in heel Nederland. Dat zei zij vorige week in dit filmpje.

Berekenuwrecht+ is een uitgebreide variant van Berekenuwrecht waarbij een koppeling wordt gemaakt met DigiD, de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de gemeentelijke klantenadministratie (bijv. GWS). Er wordt onderzocht of er ook al een koppeling kan worden gemaakt met het SUWI-net. Met de ministeries van SZW en BZK en het BKWI wordt op dit moment bekeken hoe gemeenten gefaciliteerd en financieel ondersteund kunnen worden, zodat zij zich hierbij kunnen aansluiten. Het voornemen is om eerst een onderzoek te doen naar de beleidsmatige, organisatorische, juridische en technische implicaties van Berekenuwrecht+. Daarbij wordt ook bekeken wat de ervaringen zijn met de basisversie van Berekenuwrecht (zoals deze sinds 2007 in de lucht is in ruim 120 gemeenten). Daarna wordt bekeken of en hoe gemeenten financieel ondersteund zullen worden.

Bekijk hier of uw gemeente al is aangesloten op (de basisversie van) Berekenuwrecht. Lees hier meer over Berekenuwrecht+.

Geef een reactie