17 dec. Algemeen Overleg Tweede Kamer

De commissie sociale zaken en werkgelegenheid vergadert op 17 december over armoedebeleid en schuldhulpverlening.
Agendapunten:
1. Onderzoek ‘Huishoudens in de rode cijfers’ 
2. CBP-advies Landelijke Informatiesysteem Schulden  
3. Stand van zaken inzake van het ondertekenen door gemeenten van het convenant ‘Kinderen doen mee!’

Geef een reactie