Wachttijd schuldhulpverlening 8 á 9 weken

De gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening is op dit moment acht á negen weken. Dit is de periode die verstrijkt vanaf het moment dat een klant zich meldt tot aan het moment dat er een intakegesprek plaatsvindt, waarin het probleem van de klant in kaart gebracht wordt. Dit blijkt uit een enquête die de NVVK onder haar leden heeft uitgevoerd. De enquête geeft een beeld van de wachttijden in 221 van de in totaal 441 gemeenten in Nederland. Lees het persbericht van de NVVK dat zojuist verscheen.

Monitor wachttijden
Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer op 5 november geïnformeerd over de wachttijden. Ook heeft ze toegezegd de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2010 te informeren over de uitkomsten van een quick scan naar de wachttijden. Eind 2010 en eind 2011 zal zij de Kamer opnieuw informeren over de dan bestaande wachttijden.

Geef een reactie