Web 2.0 tegen armoede

Stichting Recht op Regeling organiseert op 28 oktober in Utrecht een workshop over de toepassing van web 2.0 bij het terugdringen van niet-gebruik. Doelen van de workshop zijn:
• meer bekendheid geven aan web 2.0 en social networking in de sociale sector;
• het presenteren van concrete web-toepassingen waarmee het netwerkpotentieel van burgers of intermediairs ontsloten wordt, om het niet-gebruik terug te dringen (Denk bijvoorbeeld aan een prikbord waarop mensen potentieel niet-gebruik (van anderen) kunnen signaleren, waarna de gemeente gericht actie kan ondernemen);
• het onderzoeken van de randvoorwaarden voor implementatie van deze toepassingen.

Daartoe zullen in de workshop vraagstukken worden verkend, zoals: – hoe ga je om met privacybescherming van persoonsgegevens van burgers over wie informatie uitgewisseld wordt? – moeten deelnemers zich identificeren en zo ja, hoe? – hoe trek je deelnemers naar de web 2.0-toepassing? – wie mag de inhoud zien en wie niet, wie mag de inhoud wijzigen? – in hoeverre is er regie nodig over de inhoud en wie pakt dat op? – wat gaat er gebeuren met de resultaten van bijvoorbeeld een webdiscussie in een forum?

Als u interesse heeft in deelname aan deze workshop, neemt u dan contact op via stichtingror@gmail.com.
Lees meer over de aanleiding voor deze workshop.

Geef een reactie