CG-Raad: Chronisch zieken komen tekort door rammelende Wtcg

De nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) schiet volgens de CG-Raad ernstig tekort. Veel mensen die vanwege hun medicijngebruik wél recht hebben op een uitkering op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), krijgen dat geld niet omdat de gebruikte criteria niet deugen. Criteria zijn bijvoorbeeld dat de medicijnen op de officieel gehanteerde fkg-lijst (fkg = farmaceutische kostengroep) staan en dat er minimaal 180 dagdoseringen worden geslikt.

Veel chronisch zieken en gehandicpaten gebruiken hulpmiddelen als rolstoelen, hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden en thuisdialyseapparatuur. Ook deze hulpmiddelen zouden volgens de CG-Raad moeten meetellen bij het beoordelen van de tegemoetkoming. Evenals vervoersvoorzieningen zoals een aangepaste auto of scootmobiel. Volgens de CG-Raad moet er een beter compensatiesysteem komen, waarbij niet wordt gekeken naar zorggebruik, maar naar de beperkingen die mensen ervaren in hun dagelijks leven. Dat is een betere indicatie of mensen meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte of handicap.

De Tweede Kamer praat 23 september over de Wtcg.

Aanvulling op dit bericht n.a.v. zojuist verschenen nieuws van De Telegraaf: Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gaan er fors meer in koopkracht op achteruit dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud.

Geef een reactie