Overleg in Tweede Kamer over armoede

Ik was gisteren bij een overleg over armoedebeleid in de Tweede Kamer. Het volgende verslagje heb ik deels uit Binnenlands Bestuur.

Staatssecretaris Klijnsma gaat gemeenten helpen meer aan armoedebestrijding te doen. Daarbij denkt ze aan positieve prikkels, zoals het voorstel van de ChristenUnie om een stimuleringspremie in te stellen voor lokale overheden die het goed doen. Een deel van de middelen die in het crisisakkoord zijn vrijgemaakt voor schuldhulpverlening wil Klijnsma beschikbaar stellen aan particuliere initiatieven zoals Jeugdsportfonds, stichting Leergeld of het Jeugdcultuurfonds. Ook kijkt de staatssecretaris naar het idee van de PvdA om een Taskforce Armoede in te stellen met deskundigen van organisaties op het gebied van armoede, die de gemeenten ondersteunt. Ze belooft de Kamer daarover in een brief te informeren.

CDA, PvdA en ChristenUnie zeiden eerder deze week dat het Rijk meer de regie moet nemen. Volgens de regeringspartijen benutten te veel gemeenten de budgetten onvoldoende om kinderen die opgroeien in armoede, bijvoorbeeld aan sport te laten doen of muziekles te laten volgen. Klijnsma wil niet zover gaan als haar partijgenoot, PvdA-Kamerlid Hans Spekman, en zijn collega Hein Pieper van het CDA. Zij pleiten ervoor gemeenten die het laten afweten, te straffen door te korten op hun budgetten. De staatssecretaris benadrukt dat het aan de gemeenteraden en plaatselijke instellingen is om slecht lokaal beleid aan te pakken. ‘Maar als ik signalen heb dat ik denk: dit kan wel een onsje enthousiaster, zal ik dat niet onder stoelen of banken steken’, zei Klijnsma. Ze wil gemeenten vooral op een positieve manier stimuleren door te laten zien hoe het beter kan.

Ruim de helft van de gemeenten heeft met het Rijk een convenant gesloten om mee te werken aan de kabinetsdoelstelling om het aantal kinderen dat door armoede niet aan sport of cultuur kan doen, te halveren. Dat vinden de regeringspartijen te weinig. De staatssecretaris stelt dat gemeenten die geen convenant hebben gesloten, niet per se niks aan armoedebestrijding doen. VVD-Kamerlid Cees Meeuwis: ‘Als kind ga je niet over waar je woont. Het mag niet zo zijn dat je buiten de boot valt, omdat jouw gemeente net geen convenant heeft gesloten.’ Spekman van de PvdA overhandigde Klijnsma deel twee van de PvdA-nota Alle Kinderen een goede start.

Het CDA opperde om een website te maken met goede voorbeelden van armoedebeleid. Klijnsma vindt dit meer een taak van de VNG. Het CDA vroeg ook extra aandacht voor armoede onder zelfstandigen. Pieper noemde onder andere boeren en tuinders die met hun gezinsbedrijf de touwtjes amper aan elkaar kunnen knopen en in stilte in armoede leven.

Er werd ook stilgestaan bij het ‘moeras’ aan regelgeving. Er zijn zoveel inkomensondersteunende regelingen ontstaan waardoor het inkomensbeleid onstuurbaar is geworden en de doelgroep door de bomen het bos niet meer ziet. Spekman van de PvdA vroeg de staatssecretaris om een overzicht van alle regelingen en een analyse van de wijze waarop deze regelingen elkaar beïnvloeden. Klijnsma geeft aan dit breed en integraal te willen oppakken met haar collega’s van andere departementen. Ik had natuurlijk graag gezien dat Klijnsma verwees naar www.berekenuwrecht.nl. Daar zijn vrijwel alle landelijke en gemeentelijke inkomensondersteunde regelingen overzichtelijk bij elkaar gezet.

Vanavond overlegt de Kamer over schuldhulpverlening. Ik zal er weer bij zijn.

Geef een reactie