Schuldhulpverlening en maatschappelijke opvang

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Hiemstra & De Vries in kaart gebracht hoe de schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen is georganiseerd, tegen welke belemmeringen deze groep aanloopt en hoe de effectiviteit kan worden vergroot.
Op 16 juni 2009 is het rapport Meedoen zonder schulden gebruikt op een conferentie voor centrumgemeenten om samen vorm te geven aan effectievere schuldhulpverlening in relatie tot de individuele trajectplannen die onderdeel uitmaken van het Plan Maatschappelijke Opvang.

Geef een reactie