Rijnstad Welzijn & Hulpverlening ontwikkelt Informatiekaarten Incassokosten en Beslag op Inkomen voor intermediairs

Rijnstad heeft eerder dit jaar twee informatiekaarten ontwikkeld voor hulpverleners op sociaaljuridisch gebied. Het betreft een informatiekaart over Incassokosten en de toepassing ervan, en één met gegevens met betrekking tot de procedure Beslag op Inkomen. Doel van de kaarten is de alertheid van sociaal raadslieden en andere intermediairs met betrekking tot deze onderwerpen te vergroten. Kort en bondig staat overzichtelijk samengevat wat er komt kijken bij: Incassokosten en kosten, Voorwerk II, incassokosten bij krediettransacties, verborgen incassokosten, redelijkheidtoetsen, berekening BTW over incassokosten, enzovoort. De informatiekaart Beslag op Inkomen zet alles op een rij rond de berekening van de beslagvrije voet, beslag onder belastingdienst, nabetalingen, verrekeningen enzovoort. Sociaal raadslieden kunnen deze kaarten gebruiken bij de dienstverlening aan klanten. Zij kunnen deze kaarten eveneens verspreiden onder de collega-hulpverleners om hen te wijzen op de berekening en toepassing van incassokosten en de beslagvrije voet. Te denken valt aan sociale diensten, Juridisch loket, schuldhulpverleners, advocatuur en anderen hulpverleners. Voor meer informatie: www.rijnstad.nl

Klikt u hier voor: informatiekaart incassokosten
Klikt u hier voor: informatiekaart beslag op inkomen

NB. de beslagvrije voet voor bijstandsgerechtigden kan ook berekend worden via www.wwb-beslagvrijevoet.nl. Dit is dezelfde berekening als op de website van Rijnstad: www.rijnstad.nl/beslagvrije-voet.html.

Geef een reactie