Buitenschoolse opvang niet betaalbaar voor lagere inkomens

De verlaging van het fiscaal maximum voor de BSO met 7% betekent dat ouders vanaf 2010 flink meer moeten gaan betalen. Dit geldt met name voor ouders uit de lagere inkomensgroepen. MOgroep Kinderopvang dringt er bij de Tweede Kamer op aan om af te zien van deze bezuinigingsmaatregel en doet een voorstel voor een alternatieve dekking. Hierbij wordt de bezuiniging wel gehaald, maar de laagste inkomensgroepen ontzien.

Geef een reactie