Inkomenskaart Maastricht

De Inkomenskaart van de gemeente Maastricht geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunde regelingen. De gebruiker kan aan de hand van zijn situatie snel zien waar hij mogelijk recht op heeft. Voor meer informatie over de regelingen en een preciese berekening wordt verwezen naar Berekenuwrecht. De Inkomenskaart is gemaakt door Stimulansz.

Geef een reactie