Nieuw Nabuurschap: GGZ-klanten helpen elkaar met financiën

Vorige week was ik op een bijeenkomst van SHMC (partner van Stimulansz), waar ik zelf een inleiding hield over armoedebeleid. Mathilda Oosterhuis van de gemeente Groningen vertelde iets over de stichting Nieuw Nabuurschap. De stichting omvat o.a. de projecten Belastingtoko en Versterking Sociaal Netwerk. De Belastingtoko vraagt belastinggeld terug voor cliënten van de GGZ. Aan de hand van een projectplan helpen inmiddels zeven medewerkers (zelf allemaal mensen met psychiatrische problematiek) cliënten met het terugvragen van te veel betaalde belasting. Inmiddels is ruim drie ton aan belastingteruggave gerealiseerd. Voor psychiatrische cliënten een zeer welkome aanvulling op hun meestal karige inkomen. De Belastingtoko breidt op dit moment uit naar andere kernen in de provincie Groningen. Verwijzers zijn vaak hulpverleners in de langdurige psychiatrie. De stichting Nieuw Nabuurschap doet zelf ook actief aan PR. Op familieavonden liggen folders. Waarschijnlijk horen ouders van cliënten ook van elkaar.
Het project Versterking Sociaal Netwerk is erop gericht het netwerk van cliënten uit te breiden met familieleden, maatjes, (lokale) voorzieningen. Uitgaande van mogelijkheden en op gelijkwaardigheid gebaseerd. Ook in dit project wordt geprobeerd een systeem op te zetten om continuïteit te bereiken.

Geef een reactie