Laatste poging LIS

Er komt een nieuwe poging een registratie voor betalingachterstanden op poten te zetten. Begin dit jaar keurde het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) het eerste voorstel af voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dat voorstel is nu herschreven en wordt binnenkort ter beoordeling naar het CPB gestuurd. Keurt dit privacycollege het plan opnieuw af, dan ligt de bal bij de politiek en moet wellicht de privacy-wetgeving worden aangepast, zegt projectmedewerker Jeroen Hoogteijling van het Leger des Heils, één van de initiatiefnemers van het LIS. Als het CPB nu wel akkoord gaat, duurt het ongeveer een jaar voor het systeem in gebruik kan worden genomen.

Geef een reactie