Middelen niet gebruikt voor schuldhulpverlening

40 procent van de Nederlandse gemeenten gebruikt miljoenen euro’s uit het potje voor schuldhulpverlening voor andere doeleinden. Dat constateert de NVVK na een steekproef onder honderd gemeenten. Het rijk maakt jaarlijks 80 miljoen euro over aan gemeenten om burgers in financiële nood bij te staan. De secretaris van de NVVK heeft een bericht daarover in De Telegraaf zaterdag bevestigd. De brancheorganisatie heeft een brief met haar bevindingen gestuurd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). De leden van de NVVK zijn onder anderen gemeentelijke kredietbanken en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.
‘Een deel van het geld gaat bijvoorbeeld naar armoedebestrijding’, legt bestuurslid Aant de Jong uit. ‘Dat is ook een heel nuttige besteding. Maar daar is het geld niet voor bedoeld.’ Onlangs kondigde het kabinet aan tot 2011 ter bestrijding van schulden 130 miljoen euro extra te willen overmaken. De NVVK vreest dat de gemeenten ook een deel van dat geld verkeerd gaan besteden.
De NVVK-brief was zaterdag niet bekend bij het ministerie dat dan ook niet inhoudelijk kan reageren. Staatssecretaris Klijnsma werkt wel in overleg met de gemeenten aan een wet met duidelijkere criteria voor zorgplicht, bijvoorbeeld hoe snel iemand geholpen zou moeten worden. Klijnsma wijst erop dat de schuldhulpverlening gaat via gemeenten en dat de afspraken goed in de gaten worden gehouden. Maar gemeenten moeten wel maatwerk kunnen bieden om mensen te helpen, aangezien er vaak meer problemen spelen dan alleen schulden, vindt zij.

Geef een reactie