Ambtshalve verstrekking bijstand

Gisteren gehoord op de SZW-dag in Eindhoven: de gemeente Weert verstrekt bijstand met ‘negatieve optie’.
Op basis van bestandsvergelijking selecteert de gemeente rechthebbenden voor bepaalde inkomensondersteunende regelingen. Deze ontvangen een brief met de mededeling dat men het geld gestort krijgt, tenzij bezwaar wordt gemaakt. De gemeente ziet het niet-bezwaarmaken als wilsverklaring en vindt daarom een handtekening niet nodig. De gemeente voert dit uit voor de langdurigheidstoeslag, de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en de 50euro-regeling.

Geef een reactie