Premie voor goed doorlopen schuldhulpverlening

Amersfoort – deelnemer van het platform armoedebeleid – wil bijstandsgerechtigden door een premie stimuleren een traject schuldhulpverlening te volgen en af te maken. Maar als zij dit weigeren of afspraken niet nakomen, kan het college een maatregel opleggen.
De premie is uitsluitend bedoeld voor bijstandsgerechtigden. Het is namelijk vaak beter om eerst de schuldproblemen op te lossen voor iemand begeleid wordt naar werk. De totale premie kan maximaal € 1.200,- bedragen. Het recht op een premie van € 300,- ontstaat na ondertekening van een plan van aanpak dat is opgesteld door Stadsring51 (ook deelnemer platform armoedebeleid). In dit plan staan afspraken en voorwaarden, bijvoorbeeld het aanvaarden van maatschappelijke hulpverlening of het verkopen van een auto. De overige € 900,– wordt alleen uitbetaald na het schuldenvrij afronden van een traject dat drie jaar of langer heeft geduurd. Voor trajecten die korter dan drie jaar duren geldt een premie naar rato van de duur van het project. Lees meer.

Geef een reactie