Geautomatiseerde kwijtschelding

Sinds september 2008 kunnen gemeenten via het Inlichtingenbureau laten toetsen of iemand voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Inmiddels maken ruim 100 gemeenten gebruik (en dus ruim 300 gemeenten nog geen gebruik!) van de nieuwe methode om het recht op automatische kwijtschelding vast te stellen. Zodoende heeft bijna de helft van de huishoudens direct, dus zonder opnieuw ingewikkelde aanvragen te hoeven doen, kwijtschelding gekregen. Lees verder op de site van het Inlichtingenbureau.

Geef een reactie