Klijnsma stelt geld beschikbaar voor ‘armoede- en schuldenteam’

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft vier miljoen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan haar afspraken met gemeenten om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en armoede en schulden terug te dringen. Zo komt er een team dat gemeenten gaat adviseren over hun armoede en schuldenbeleid. Het team gaat zich in het bijzonder richten op mogelijkheden voor gemeenten om arme kinderen meer te betrekken bij de samenleving. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van goede voorbeelden uit de diverse gemeenten.

De VNG en Divosa gaan de ondersteuning bieden in het project ‘Erop af: doen en delen’. Naast het ‘armoede en schulden-team’ wil het project ook ondersteuning op andere thema’s waarover afspraken lopen tussen Rijk en gemeenten.   Bijvoorbeeld het beleid om meer bijstandsgerechtigden te stimuleren ondernemer te worden. De vorm van de ondersteuning is afhankelijk van de behoeften van gemeenten en kan variëren van het organiseren van een workshop of congres tot ter beschikking stellen van een deskundige.

Hartstikke mooi initiatief. Maar uiteraard stond het ‘armoede- en schuldenteam’ van Stimulansz ook al voor gemeenten klaar. Kijk bijvoorbeeld eens naar ons standaard aanbod.

Geef een reactie