Nationaal strategisch rapportage sociale bescherming en insluiting 2008

Het Nationaal strategisch rapportage sociale bescherming en insluiting 2008 is verschenen. Binnenkort komt er een mooi opgemaakte versie, maar de inhoud is al te downloaden van de website van de Europese Commissie. Dit rapport past in de reeks tweejaarlijkse Nationale Actieplannen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (NAP).
Voor gemeenten biedt het rapport weinig nieuws, maar het feit dat alle europese, landelijke en lokale wet- en regelgeving en initiatieven overzichtelijk met elkaar in verband worden gebracht, geeft het rapport toch meerwaarde. Er zijn bovendien een aantal interessante praktijkvoorbeelden opgenomen.
Ik heb het nog niet helemaal gelezen maar, wens je alvast veel leesplezier en houd me aanbevolen voor commentaar.

Geef een reactie