kwijtschelding gemeentelijke heffingen

De VNG informeert de gemeenten met een brief over de mogelijkheid om burgers geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. Het Inlichtingenbureau kan voor de gemeente geautomatiseerd toetsen of een belastingschuldige die het voorgaande jaar kwijtschelding heeft ontvangen, opnieuw voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Geef een reactie